Endoskopik Sinus Cerrahisi

Endoskopik sinüs cerrahisi nedir ve ne zaman yapılır?

Endoskopik sinüs cerrahisi, kronik ve tekrarlayıcı rinosinüzit ve ve burun polibi hastalarında ilaç tedavisiyle yeterli iyileşme sağlanamadığında veya tekrarlayan ataklar nedeniyle ilaç tedavisine çok sık ihtiyaç duyulduğunda başvurulan cerrahi bir yöntemdir.
Ameliyatın amacı burun ve paranazal sinüslerden hastalıklı dokuların temizlenmesi ve sinüslerin buruna açıldığı ostium denilen açıklıkların genişletilerek, hastalığın nüksünün önlenmeye çalışılmasıdır. Sinüs ağızlarının genişletilmesinin bir diğer amacı da, ameliyattan sonra buruna sprey veya yıkama şeklinde uygulanan ilaçların sinüslerin içine girebilmesi, bu yolla nüksün önlenmesidir.
Endoskopik sinüs cerrahisi cilde bir kesi yapılmaksızın, yüksek teknoloji ürünü özel enstrümanlarla burun deliklerinden yapılır. Bu özel enstrümanlarla burun deliklerinden hem burun içine, hem de paranazal sinüslere ulaşmak ve buralardaki hastalıklı dokuları temizlemek mümkündür.
Polipsiz kronik rinosinüzitli hastalara kıyasla, polipleri olan hastalar endoskopik sinüs cerrahisine daha fazla ihtiyaç duyarlar.