Stapes cerrahisi

Stapes (üzengi) kemiği, orta kulakta bulunan, sesin iç kulağa aktarılmasını sağlayan kemikçiklerin en küçüğüdür.

Stapes, vücuttaki en küçük kemiktir. Orta kulakta, dış kulak ve kulak zarından alınan sesin iç kulağa aktarılması sağlayan ve iç kulakla komşu olan kemikçiktir.
Otoskleroz, nedeni tam olarak bilinmeyen ve iç kulağı tutan, işitme kaybına neden olan bir hastalıktır. Bu hastalık en sık iç kulakla komşu olan stapesin ön bacağını tutarak hareketini engeller, bu nedenle de orta kulaktaki ses iletim mekanizmasını bozarak iletim tipi işitme kaybına neden olur. Bu hastalarda işitmenin stapes çıkarılıp yerine bir protez takılarak (stapedektomi, stapedotomi) düzeltilmesi mümkündür.
Otosekleroza bağlı işitme kaybı olan hastalarda bir diğer seçenek, işitme için cihaz uygulanmasıdır.