Koku Bozuklukları ve Tedavisi

Hangi hastalıklarda koku bozukluğu olur?

Koku, burunun "koku epiteli" denilen ve her bir burun tarafında yaklaşık 1,5 santimetrekare yer kaplayan bir alanda koku moleküllerinin tanınması ve beyine taşınmasıyla alınır. Dolayısıyla, burundan solunan havanın bu özel koku alanına ulaşmasını engelleyen ya da koku alma epiteline hasar veren  herhangi bir hastalık, koku alınmasını engeller.
Burnu tıkayarak koku moleküllerinin koku epiteline ulaşmasını engelleyen en sık görülen hastalık, burun polipleridir. Kronik rinosinüzit, ve alerjik rinit de mukozada yaptıkları ödem ve yangı nedeniyle koku bozukluğuna neden olabilirler. Burunda yer kaplayan tümör gibi diğer oluşumlar da koku bozukluğu nedenidir.
COVID-19 ve influenze gibi bazı viral hastalıklar koku epitelini tutarak koku almayı bozabilir.
Parkinson hastalığı gibi bazı nörolojik hastalıklarda da koku bozukluğu görülebilir.

Tedavi:
Öncelikle muayene yapılarak koku almayı bozan hastalık ortaya konur. Koku testleriyle koku alma duyusunun bozulma derecesi ölçülür. Gerekirse radyolojik görüntüleme yapılır. Altta yatan hastalığı göre, ilaç tedavisi veya cerrahi tedavi planlanır.