Alerjik Olmayan Rinitler

Rinit nedir?

Nedenine bakılmaksızın, burun iç mukozasının iltihaplarına "rinit" denir.
Alerji, rinitlerin yaklaşık %50'sinden sorumludur. Rinitlerin diğer %50'si alerji kaynaklı değildir, bunlara alerjik olmayan rinitler adı verilir.
Alerjik olmayan rinitler, birbirlerinden bağımsız ve çok farklı hastalıklardır. Başlıcaları enfeksiyöz rinitler, idiyopatik (nedeni bilinmeyen) rinitler, hormonal rinitler, ilaca bağlı rinitler, yaşlılık riniti ve alerjik veya eozinofilik olmayan rinitlerdir. Bu rinit çeşitlerinin her birinde hastalığın oluşum şekli farklı olduğu için, tedavileri de farklıdır.
Alerjik olmayan rinitlerin tanısında ilk basamak detaylı bir hikaye ve muayenedir. Daha sonra alerji dışlanmalıdır. Gerekirse ek tetkikler ve radyolojik görüntüleme istenir. Kesin tanı konduktan sonra tedavi uygulanır.